MLD Entertainment

MLD Entertainment

MLD Entertainment

 • ชื่อ: 
  • อังกฤษ: MLD Entertainment
  • เกาหลี: MLD엔터테인먼트
  • ไทย: เอ็มแอลดีเอ็นเตอร์เทนเมนต์
  • ชื่อเดิม: Duble Kick Company (2015-2018)
 • ประเภท: ค่ายเพลง
 • ที่ตั้ง: โซล ประเทศเกาหลีใต้
 • ก่อตั้ง:
  • 3 เมษายน 2015 (Duble Kick Company)
  • 12 มกราคม 2018 (MLD Entertainment)
 • ผู้ก่อตั้ง: 
 • ผู้บริหาร: Lee Hyung-jin (CEO)

 

ประวัติ

 • MLD Entertainment เป็นค่ายเพลงของเกาหลีใต้ ก่อตั้งเมื่อปี 3 เมษายน 2015 ในชื่อ Duble Kick Company ก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อเป็น  MLD Entertainment วันที่  12 มกราคม 2018

 

บริษัทย่อย

 • BM Entertainment (2021)
 • Double H TNE (2021)
 • RD Company (2021)

 

ศิลปินปัจจุบัน

กลุ่ม

คู่

 • JT & MARCUS (2021)

 

อดีตศิลปิน

 

Links