Star Empire Entertainment

 

 

Star Empire Entertainment

 • ชื่อ: 
  • อังกฤษ: Star Empire Entertainment
  • เกาหลี:
  • ไทย:
 • ประเภท: ค่ายเพลง
 • ที่ตั้ง: โซล ประเทศเกาหลีใต้
 • ก่อตั้งเมื่อ: 9 กุมภาพันธ์ 2000
 • ผู้ก่อตั้ง: Shin Ju Hak
 • ผู้บริหาร: Shin Ju Hak

 

ประวัติ

 • Star Empire Entertainment คือค่ายเพลงประเทศเกาหลีใต้ ก่อตั้งปี 2000

 

ค่ายเพลงย่อย

 • Rising Star Entertainment (2019)

 

ศิลปินปัจจุบัน

Star Empire

กลุ่ม

 • ZE:A (2010–2015) (หยุดโปรโมต)
  • ZE:A FIVE (2013)
  • ZE:A 4U (2013)
  • ZE:A J (2015)

 

Rising Star

กลุ่ม

 • ARIAZ (2019)

 

อดีตศิลปิน

Star Empire

 • A-Force (2009–2012)
 • Poppin Hyun Joon (2007–2013)
 • Jewelry (2001–2015)
 • V.O.S (2004–2015)
 • SoReal (2014–2015)
 • Seo In Young (2002–2012, 2016–2017)
 • NASTY NASTY (2014)
 • 9MUSES (2010–2019)
 • 9MUSES A (2016–2019)
 • IMFACT (2016–2022)

 

Rising Star

 • ARIAZ
  • YunJi (2019–2022)
  • YeoRi (2019–2022)
  • HyoGyeong (2019–2022)

 

Links