Star Road Entertainment

 

 

Star Road Entertainment

 • ชื่อ: 
  • อังกฤษ: Star Road Entertainment
  • เกาหลี: 스타로드엔터테인먼트
  • ไทย:
  • ชื่อเดิม: H.Mate Entertainment (에이치메이트) (2013–2016)
 • ประเภท: ค่ายเพลง
 • ที่ตั้ง: โซล ประเทศเกาหลีใต้
 • ก่อตั้งเมื่อ:
  • 3 กันยายน 2013 (H.Mate Entertainment)
  • 22 ธันวาคม 2016 (Star Road Entertainment)
 • ผู้ก่อตั้ง:
 • ผู้บริหาร: Park Young Ho

 

ประวัติ

 • Star Road Entertainment คือค่ายเพลงประเทศเกาหลีใต้
 • H.Mate Entertainment ก่อตั้งเมื่อปี 2013 ต่อมาในปี 2016 เปลี่ยนชื่อเป็น Star Road Entertainment

 

ศิลปินปัจจุบัน

คู่

เดี่ยว

 • Rena (2017)

 

อดีตศิลปิน

 • Seo Jian (2014)
 • D.Holic (2014–2017)
 • BarbieD (2014–2018)

 

Links