10x Entertainment

10x Entertainment

 

10x Entertainment

 • ชื่อ: 
  • อังกฤษ: 10x Entertainment
  • เกาหลี: 10x 엔터테인먼트
  • ไทย: 
 • ประเภท: ค่ายเพลง
 • ที่ตั้ง: โซล ประเทศเกาหลีใต้
 • ก่อตั้งเมื่อ: 27 กรกฎาคม 2020
 • ผู้ก่อตั้ง: Choi Jin-kwon
 • ผู้บริหาร:  Choi Jin-kwon

 

ประวัติ

 • 10x Entertainment  คือค่ายเพลงเกาหลีใต้ก่อตั้งเมื่อปี 2020

 

ศิลปินปัจจุบัน

เดี่ยว

 

Links