Attrakt

Attrakt

 • ชื่อ: 
  • อังกฤษ: Attrakt / ATTRAKT Creative Content Group
  • เกาหลี: 어트랙트 주식회사
  • ไทย:
 • ประเภท: ค่ายเพลง
 • ที่ตั้ง: โซล ประเทศเกาหลีใต้
 • ก่อตั้งเมื่อ: 17 มิถุนายน 2021
 • ผู้ก่อตั้ง: 
 • ผู้บริหาร: 

 

ประวัติ

 • Attrakt  คือบริษัทผลิตวิดีโอ เพลง ดิจิทัลคอนเทนต์ในประเทศเกาหลีใต้ ก่อตั้งเมื่อปี 2022

 

ศิลปินปัจจุบัน

กลุ่ม

 

Links