SE group Entertainment

 

SE group Entertainment

 • ชื่อ: 
  • อังกฤษ: SE group Entertainment
  • เกาหลี: 에스이그룹엔터테인먼트
  • ไทย:
  • ชื่อเดิม: Barunson W.I.P Entertainment (2021-2022)
 • ประเภท: ค่ายเพลง
 • ที่ตั้ง: โซล ประเทศเกาหลีใต้
 • ก่อตั้งเมื่อ: 2021
 • ผู้ก่อตั้ง: 
 • ผู้บริหาร: 

 

ประวัติ

 • SE group Entertainment คือค่ายเพลงประเทศเกาหลีใต้
 • เดิมชื่อ Barunson W.I.P Entertainment โดยวันที่ 10 ส.ค. 2022 ประกาศเปลี่ยนชื่อเป็น SE group Entertainment

 

ศิลปินปัจจุบัน

กลุ่ม

 

Links