Swing Entertainment

Swing Entertainment

Swing Entertainment

 • ชื่อ: 
  • อังกฤษ: Swing Entertainment
  • เกาหลี: 스윙엔터테인먼트
  • ไทย: สวิงเอนเตอร์เทนเมนต์
 • ประเภท: ค่ายเพลง
 • ที่ตั้ง: กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้
 • ก่อตั้ง: 8 มิถุนายน 2018
 • ผู้ก่อตั้ง: Shin Dong-gil
 • ผู้บริหาร:
  • Shin Dong-gil (founder/executive director)
  • Cho Yoo-myung (president/CEO)
 • ในเครือ: CJ ENM

 

ประวัติ

 • ในเดือนมิถุนายน 2018  Stone Music Entertainment  (ค่ายเพลงหลักของ CJ E&M ในขณะนั้น) ก่อตั้งค่ายเพลง Swing Entertainment เพื่อบริหารดูแลวง Wanna One หลังสิ้นสุดสัญญากับ YMC Entertainment
 • ในเดือนธันวาคม 2019 ผู้ก่อตั้ง YMC Entertainment และอดีต CEO Cho Yoo-myung กลายเป็น CEO คนใหม่ของ Swing Entertainment แทนที่เพื่อนร่วมงาน Shin ซึ่งกลายเป็นกรรมการบริหาร
 • เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2021 มีการประกาศว่า Swing Entertainment จะได้รับการจัดการวง A.C.E ร่วมกับค่ายเพลง Beat Interactive
 • เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2021 มีการประกาศว่า Kep1er ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ชนะจากรายการ Girls Planet 999 จะได้รับการจัดการโดย Swing Entertainment ร่วมกับ Wake One Entertainment

 

ศิลปินปัจจุบัน

กลุ่ม

เดี่ยว

 

อดีตศิลปิน

 • Wanna One (2017–2019)
 • X1 (ร่วมกับ Stone Music Entertainment) (2019–2020)
 • IZ*ONE (ร่วมกับ Off The Record Entertainment) (2020–2021)
 • NATTY (2020-2022)
 • Ngan Bong Linh Dan (2022)

 

Links