TOP Media

TOP Media

TOP Media

 • ชื่อ: 
  • อังกฤษ: TOP Media
  • เกาหลี: 티오피미디어
  • ไทย: ท็อปมีเดีย
 • ประเภท: ค่ายเพลง
 • ที่ตั้ง: โซล ประเทศเกาหลีใต้
 • ก่อตั้งเมื่อ: 2005
 • ผู้ก่อตั้ง: 
  • Andy Lee
  • Lee Jae-hong
 • ผู้บริหาร: 
  • Lee Jae-hong (CEO)

 

ประวัติ

 • TOP Media เป็นค่ายเพลงเกาหลีใต้ก่อตั้งเมื่อปี 2008 หนึ่งในผู้ก่อตั้งคือ Andy Lee สมาชิกวง Shinhwa

 

ศิลปินปัจจุบัน

กลุ่ม

 • TEEN TOP (2010)
 • UP10TION (2015)
 • MCND (2020)

เดี่ยว

 • Andy (2007)
 • Niel (2015)
 • Eric (2019)
 • Lee Jin Hyuk (UP10TION) (2019)
 • Kim Woo Seok (UP10TION) (2020)

 

อดีตศิลปิน

 • Park Dong Min
 • Jang Hyun Woo
 • Kim Woo Bin
 • 100%
  • Sanghoon (2012–2014)
  • Changbum (2012–2016)
  • Minwoo (2012–2018)
  • Rockhyun (2012–2021)
  • Jonghwan (2012–2021)
  • Chanyong (2012–2021)
  • Hyukjin (2012–2021)
 • TEEN TOP
  • L.Joe (2010 – 2017)

 

เว็บไซต์

Audition